Політика конфіденційності

Версія від 03.11.2022
Захист персональних даних наших Клієнтів має для нас ключове значення, тому ми докладаємо максимум зусиль, щоб забезпечити оптимальний рівень безпеки під час обробки Ваших персональних даних. Ця Політика конфіденційності (далі – «Політика») визначає правила обробки та захисту персональних даних Користувачів Адміністратором. Політика регулює види персональних даних, які збирає Адміністратор, порядок використання цих даних, права Користувачів і категорії суб’єктів, яким надається доступ до даних. Політика також визначає засоби захисту й безпеки персональних даних, які використовує Адміністратор.
Основні поняття
 • Користувач – фізична особа, дані якої опрацьовуються Адміністратором;
 • Клієнт – суб'єкт, для якого Адміністратор надає послуги або з яким укладено договір купівлі-продажу;
 • Персональні дані – будь-яка інформація про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, наприклад, ім’я та прізвище, номер телефону, адреса, адреса електронної пошти. Особа, яка може бути конкретно ідентифікована – це особа, особистість якої можна встановити прямо чи опосередковано, зокрема за допомогою ідентифікаційного номера або одного чи кількох специфічних чинників, що визначають її фізичні, фізіологічні, психічні, економічні, культурні чи соціальні характеристики;
 • Обробка даних – будь-які операції, що виконуються з персональними даними, включаючи, але не обмежуючись, збирання, реєстрація, зберігання, використання, зміна, надання доступу і видалення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;
 • Порушення захисту персональних даних – порушення правил безпеки, що призводить до випадкового або неправомірного знищення, втрати, модифікації, несанкціонованого розголошення або несанкціонованого доступу до персональних даних, що передаються, зберігаються або іншим чином обробляються.
Адміністратор персональних даних
Адміністратором Ваших персональних даних є Cosibella Sp. z o.o. із зареєстрованим офісом у Варшаві, внесеним до Національного судового реєстру Районним судом міста-столиці Варшави – XIII Господарський Відділ під номером 832314, адреса: вул. Ютшенкі 177, 02-231 Варшава, REGON 385746050, NIP 5223180504.
Застосовне законодавство
Персональні дані Користувачів обробляються відповідно до вимог застосовного законодавства, зокрема Закону від 10 травня 2018 року про захист персональних даних та Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних, або GDPR).
Одержувачі даних
Доступ до персональних даних мають: Адміністратор, письмово уповноважені працівники та підрядники Адміністратора, та особи, які надають йому послуги. Доступ до персональних даних вищевказаних осіб здійснюється лише з метою та в обсязі, визначеному Адміністратором.

Адміністратор веде облік осіб, уповноважених на обробку даних. Особи, яким надано повноваження на обробку даних, зобов’язані дотримуватись суворої конфіденційності.

Адміністратор та особи, уповноважені на обробку цих даних, використовують технічні та організаційні заходи для забезпечення захисту персональних даних, що обробляються.

Ваші персональні дані можуть бути надані:
 • органам державної влади та іншим суб'єктам, уповноваженим на доступ до даних в обсязі та з метою, визначеними чинним законодавством;
 • іншим особам, які надають Адміністратору послуги, наприклад, логістичним, кур’єрським та транспортним компаніям, постачальникам ІТ-послуг, аудиторським фірмам, особам, що надають бухгалтерські послуги, організаціям, що надають маркетингові послуги, організаціям, що підтримують процес продажу та маркетингу, суб’єктам, що надають юридичні послуги, суб’єктам, що обслуговують платежі, банкам тощо.
Автоматизована обробка, включно з профілюванням
Ваші персональні дані не будуть оброблятись в автоматизований спосіб (зокрема у формі профілювання), що може мати юридичні наслідки для Вас або подібним чином істотно вплинути на Вашу ситуацію, за винятком процесів, описаних нижче в розділах: «Інтернет-магазин» та «Віртуальний косметолог».
Права, що Вам надаються у зв'язку з обробкою персональних даних
У зв’язку з обробкою Ваших персональних даних у випадках, передбачених чинним законодавством, Ви маєте право:
 • на доступ до своїх персональних даних,
 • вимагати обмеження обробки своїх персональних даних,
 • переміщувати свої персональні дані,
 • виправляти свої персональні дані,
 • видаляти свої персональні дані,
 • на заперечення проти обробки своїх персональних даних,
 • відкликати згоду на обробку персональних даних у випадку, коли вона є підставою для обробки даних, що, однак, не впливає на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання,
 • подати скаргу до наглядового органу, тобто до керівника Управління захисту персональних даних (Управління захисту персональних даних, вул. Ставки 2, 00-193 Варшава, тел. 22 531-03-00).
Щоб скористатися вищезазначеними правами, напишіть нам на адресу: shop@cosibella.com.ua
Передача персональних даних до третіх країн
Ваші дані не будуть передані до третіх країн, якщо адреса доставки, яку ви вказали під час розміщення замовлення, не знаходиться в третій країні. Якщо адреса доставки, яку ви вказали під час розміщення замовлення, знаходиться в третій країні, ми передамо Ваші дані нашим діловим партнерам у цій третій країні, тобто організаціям, які надають транспортні, кур’єрські, логістичні, поштові послуги. Передача Ваших даних до третьої країни здійснюється на підставі рішення Європейської комісії про відповідний рівень захисту персональних даних. Якщо щодо даної третьої країни не було прийнято рішення Європейської комісії про відповідний рівень захисту персональних даних, то передача до цієї третьої країни відбувається за умови забезпечення відповідних гарантій, зазначених у ст. 46 ч. 2 GDPR. Треті країни – це країни за межами Європейської економічної зони. Європейська економічна зона включає всі країни Європейського Союзу та країни так званої Європейської асоціації вільної торгівлі, до якої входять Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн.
Як ми збираємо Ваші персональні дані?
Ми збираємо Ваші персональні дані:
 • під час відвідування Вами вебсайту www.cosibella.com.ua,
 • під час виконання Вашого замовлення,
 • під час здійснення Вами будь-якого контакту з нами, включаючи відповіді на Ваші запитання,
 • під час реалізації послуги «Віртуальний косметолог»,
 • під час надання Вам послуги косметологічної консультації,
 • під час доставки Вам товару,
 • під час висловлювання Вашого бажання отримувати розсилку,
 • під час опрацювання платежів,
 • під час запобігання зловживанням нашим вебсайтом,
 • під час процесу, пов’язаного з інформуванням Вас про повторну доступність продукту,
 • коли Ви висловлюєте бажання отримувати електронні книги чи інші матеріали подібного характеру.
Мета обробки Ваших персональних даних

Інтернет-магазин www.cosibella.com.ua
Ваші персональні дані будуть оброблятись з метою:
 • створення та обслуговування облікового запису на вебсайті www.cosibella.com.ua (підставою для обробки є ст. 6, ч. 1 літ. b) GDPR),
 • укладання з Користувачем інтернет-магазину договорів купівлі-продажу товарів, замовлених Користувачем в інтернет-магазині www.cosibella.com.ua, та їх виконання (підставою для обробки є ст. 6, ч. 1 літ. b) GDPR),
 • інформування про наявність вибраного продукту (підставою для обробки є ст. 6, ч. 1 літ. a) GDPR),
 • виконання юридичних зобов’язань, зокрема виконання зобов’язань щодо ведення фінансової звітності (підставою для обробки є ст. 6, ч. 1 літ. c) GDPR),
 • повернення та обмін товару, розгляд будь-яких скарг (підставою для обробки є ст. 6, ч. 1 літ. b) GDPR),
 • реалізація законного інтересу Адміністратора (підставою для обробки є ст. 6, ч. 1 літ. f) GDPR), що слід розуміти як:
 • проведення заходів прямого маркетингу – здійснюється на підставі окремої згоди на використання відповідного каналу зв'язку,
 • дослідження задоволеності Користувача інтернет-магазину www.cosibella.com.ua його функціонуванням – здійснюються на основі окремої згоди на використання відповідного каналу зв'язку,
 • відповіді на запитання, надіслані Вами через контактні форми на вебсайті www.cosibella.com.ua, електронною поштою, чат-ботом та телефоном,
 • встановлення, дослідження або захист претензій, пов'язаних із функціонуванням www.cosibella.com.ua, а також послугами, що надаються через інтернет-магазин, який працює за вказаною адресою.
Ваші дані будуть оброблятись до (строк зберігання даних):
 • розірвання договору про надання електронних послуг,
 • закінчення терміну, передбаченого Регламентом інтернет-магазину www.cosibella.com.ua, для подання та розгляду рекламації або обміну товару,
 • внесення Вами обґрунтованого заперечення про обробку у ситуації, коли підставою для обробки персональних даних є законний інтерес Адміністратора,
 • закінчення терміну дії обов'язку зберігати дані, що випливають із положень законодавства, зокрема зобов'язання зберігати бухгалтерські документи щодо договору купівлі-продажу.
Чи зобов'язані Ви надавати нам свої персональні дані?
 • Надання Ваших персональних даних є повністю добровільним, однак їх ненадання може перешкоджати наданню Адміністратором послуги в електронному вигляді та здійснювати покупки Користувачем в інтернет-магазині www.cosibella.com.ua.
Реалізація послуги «Віртуальний косметолог»
Ваші персональні дані будуть оброблятись з метою:
 • укладання договорів із Користувачем про надання електронних послуг (підставою для обробки є ст. 6, ч. 1 літ. b) GDPR),
 • виконання юридичних зобов’язань, зокрема виконання зобов’язань щодо ведення фінансової звітності (підставою для обробки є ст. 6, ч. 1 літ. c) GDPR),
 • розгляду можливих скарг (підставою для обробки є ст. 6, ч. 1 літ. b) GDPR),
 • надсилання Користувачеві, маркетингової розсилки, після надання користувачем відповідної згоди (підставою для обробки є ст. 6, ч. 1 літ. a) GDPR),
 • реалізація законного інтересу Адміністратора (підставою для обробки є ст. 6, ч. 1 літ. f) GDPR), що слід розуміти як:
  • встановлення, дослідження або захист претензій, пов'язаних із функціонуванням www.cosibella.com.ua, а також послугами, що надаються через інтернет-магазин, який працює за вказаною адресою.
Ваші дані будуть оброблятись до (строк зберігання даних):
 • розірвання договору про надання електронних послуг,
 • закінчення строку, передбаченого Регламентом для подання та розгляду скарги,
 • внесення Вами обґрунтованого заперечення про обробку у ситуації, коли підставою для обробки персональних даних є законний інтерес Адміністратора,
 • відкликання Вами згоди на отримання розсилки,
 • закінчення терміну дії обов'язку зберігати дані, що випливають із положень законодавства, зокрема зобов’язання зберігати бухгалтерські документи щодо договору.
Чи зобов’язані Ви надавати нам свої персональні дані?
 • Надання Ваших персональних даних є повністю добровільним, однак їх ненадання може перешкоджати наданню Адміністратором послуги в електронному вигляді.
Реалізація послуги косметологічної консультації
Ваші персональні дані будуть оброблятись з метою:
 • укладання договорів із Користувачем про надання електронних послуг (підставою для обробки є ст. 6, ч. 1 літ. b) GDPR),
 • надання послуги косметологічної консультації та надсилання Користувачеві електронного листа з результатом надання послуги (підставою для обробки є ст. 6, ч. 1 літ. b) GDPR),
 • виконання юридичних зобов’язань, зокрема виконання зобов’язань щодо ведення фінансової звітності (підставою для обробки є ст. 6, ч. 1 літ. c) GDPR),
 • розгляд можливих скарг (підставою для обробки є ст. 6, ч. 1 літ. b) GDPR),
 • реалізація законного інтересу Адміністратора (підставою для обробки є ст. 6, ч. 1 літ. f) GDPR), що слід розуміти як:
  • проведення заходів прямого маркетингу – здійснюється на підставі окремої згоди на використання відповідного каналу зв'язку,
  • встановлення, дослідження або захист претензій, пов'язаних із функціонуванням www.cosibella.com.ua, а також послугами, що надаються через інтернет-магазин, який працює за вказаною адресою.
Ваші дані будуть оброблятись до (строк зберігання даних):
 • розірвання договору про надання електронних послуг,
 • виконання Послуги,
 • закінчення строку, передбаченого Регламентом для подання та розгляду скарги,
 • внесення Вами обґрунтованого заперечення про обробку у ситуації, коли підставою для обробки персональних даних є законний інтерес Адміністратора,
 • закінчення терміну дії обов'язку зберігати дані, що випливають із правових положень, зокрема зобов'язання зберігати бухгалтерські документи щодо договору.
Чи зобов’язані Ви надавати нам свої персональні дані?
 • Надання Ваших персональних даних є повністю добровільним, однак їх ненадання може перешкоджати Адміністратору надавати послуги в електронному вигляді.
Автоматизована обробка, включно з профілюванням
 • Щоб надати найбільш вигідну, індивідуальну, персоналізовану пропозицію для своїх Клієнтів і Користувачів, за умови чіткої згоди особи, якої стосуються дані, Адміністратор даних може використовувати "профілювання".
 • Користування інтернет-магазином www.cosibella.com.ua, включно із Послугою «Віртуальний косметолог», пов’язане з обробкою персональних даних користувача, під якими слід розуміти, між іншим, IP-адресу або інші ідентифікатори та інформацію, зібрану за допомогою файлів cookies або інших подібних технологій. Зібрана таким чином інформація, включно з персональними даними, дозволяє завдяки їх автоматизованій обробці (профілюванню) надавати Користувачеві інтернет-магазину маркетинговий контент, який відповідає його вподобанням/інтересам, і пропонувати йому косметичні продукти, адаптовані до його потреб. Персональні дані зберігаються протягом сеансу та будуть видалені, щойно сеанс завершиться. Деяка інформація (неперсональні дані) зберігатиметься до того часу, поки Користувач не видалить її самостійно.
 • Профілювання в інтернет-магазині полягає в автоматичному аналізі або прогнозуванні поведінки певної особи на вебсайті інтернет-магазину, наприклад, шляхом додавання певного продукту в кошик, перегляду сторінки конкретного продукту в інтернет-магазині або шляхом аналізу історії попередніх покупок в інтернет-магазині. Ми не використовуємо Ваші персональні дані для цього. Ми не знаємо, хто здійснив покупку, ми лише знаємо, які товари ця особа переглянула та додала в кошик. Якщо Ви очищаєте файли cookies у своєму браузері, ми починаємо збирати інформацію заново з Вашого наступного відвідування Магазину. Ми не надсилаємо Вам коди знижок або нагадування про незавершені покупки.
Прямий маркетинг
Ваші персональні дані будуть оброблятись з метою:
 • Проведення заходів прямого маркетингу (запити на отримання відгуків про продукти та послуги – маркетингові заходи за адресою електронної пошти або номером телефону, здійснюються на підставі окремої згоди на використання відповідного каналу зв’язку згідно із Законом про надання електронної послуги (ст. 10) і Законом про телекомунікації (ст. 172) (законною підставою для обробки є ст. 6, ч. 1 літ. a) GDPR),
 • Захист від можливих судових позовів про порушення положень щодо захисту персональних даних відповідно до ст. 6, ч. 1 літ. f) GDPR,
 • Надання відповіді на запитання, надіслані Вами через контактні форми на вебсайті www.cosibella.com.ua, що є законним інтересом Адміністратора (законною підставою для обробки є ст. 6, ч. 1 літ. f) GDPR).
Ваші дані будуть оброблятись до (строк зберігання даних) моменту відкликання Вами згоди на надсилання маркетингової інформації електронними засобами та на період до 6 років після відкликання Вами згоди, з метою захисту від можливих судових позовів.
Чи повинні Ви надавати нам свої персональні дані?
 • Надання персональних даних є добровільним, але без їх надання неможливо буде отримати маркетингову інформацію та відповіді на запитання, представлені у контактній формі.
Рекламація, повернення або обмін товару
Ваші персональні дані будуть оброблятись з метою:
 • прийняття, розгляду та виконання Вашої рекламації (підставою для обробки є ст. 6, ч. 1 літ. b) GDPR),
 • прийняття та здійснення повернення або обміну Вашої покупки (підставою для обробки є ст. 6, ч. 1 літ. b) GDPR),
 • для обох процесів із метою:
  • виконання юридичних зобов’язань, зокрема виконання обов’язку ведення фінансової звітності (підставою для обробки є ст. 6, ч. 1 літ. c) GDPR),
  • встановлення, захист або задоволення претензій, пов’язаних із договором купівлі- продажу, що слід розуміти як законний інтерес Адміністратора (підставою для обробки є ст. 6, ч. 1 літ. f) GDPR).
Ваші дані будуть оброблятись до (строк зберігання даних):
 • щодо процесу рекламації – до закінчення гарантійного терміну,
 • щодо процесу повернення або обміну покупки – до закінчення строку позовної давності за вимогами, що випливають із договору, у зв'язку з яким було здійснено повернення або обмін покупки,
 • щодо обох процесів: до закінчення терміну дії обов’язку зберігати дані, що випливає з положень законодавства, зокрема зобов’язання зберігати бухгалтерські документи.
Чи повинні Ви надавати нам свої персональні дані?
 • Надання Ваших персональних даних є добровільним, але необхідним для прийняття та розгляду Вашої рекламації або прийняття й здійснення повернення або обміну покупки згідно з політикою повернення та рекламації.
Кореспонденція
Ваші персональні дані будуть оброблятись з метою реалізації законного інтересу Адміністратора (ст. 6, ч. 1 літ. f) GDPR), який слід розуміти як:
 • ведення Адміністратором кореспонденції у зв’язку з повідомленнями, надісланими клієнтами, потенційними клієнтами, представниками контрагентів адміністратора та іншими фізичними чи юридичними особами в паперовій або електронній формі,
 • відповіді на Ваші запитання, надіслані через контактні форми на вебсайті www.cosibella.com.ua,
 • визначення, розслідування або захист від можливих претензій.
Ваші дані будуть оброблятись до (строк зберігання даних) завершення обміну кореспонденції або поки не буде подано заперечення щодо обробки даних, яке Адміністратор вважає обґрунтованим. Крім того, дані будуть опрацьовуватися до закінчення строку позовної давності.
Чи повинні Ви надавати нам свої персональні дані?
 • Надання персональних даних є добровільним, але необхідним для спілкування з Вами.
Коментарі та відгуки
Ваші персональні дані будуть оброблятись з метою:
 • розміщення коментарів і відгуків користувачів щодо зроблених покупок або відвідування магазину (підставою для обробки є ст. 6, ч. 1 літ. f) GDPR),
 • реалізація законного інтересу Адміністратора (підставою для обробки є ст. 6, ч. 1 літ. f) GDPR), що слід розуміти як: встановлення, дослідження або захист претензій, пов'язаних із функціонуванням www.cosibella.com.ua, а також послугами, що надаються через інтернет- магазин, який працює за вказаною адресою.
 • Ваші дані будуть оброблятись до (строк зберігання даних) того часу, поки Адміністратор не видалить коментар або відгук користувача на вимогу Користувача, або поки Користувач не подасть скаргу проти обробки персональних даних відповідно до ст. 21 GDPR, визнану Адміністратором обґрунтованою.
Чи повинні Ви надавати нам свої персональні дані?
 • Надання персональних даних є добровільним, але необхідним для розміщення коментарів або відгуків.
Контрагенти/партнери та їх представники
Ваші персональні дані будуть оброблятись з метою:
 • виконання договору, укладеного з Адміністратором (у разі персональних даних, що належать безпосередньо контрагенту, підставою для обробки є ст. 6, ч. 1 літ. b) GDPR, а у випадку персональних даних представників контрагента, підставою для обробки є ст. 6, ч. 1 літ. f) GDPR, де законним інтересом Адміністратора є необхідність забезпечити належне виконання договору),
 • виконання юридичних зобов’язань, зокрема виконання обов’язку ведення фінансової звітності (підставою для обробки є ст. 6, ч. 1 літ. c) GDPR),
 • встановлення, дослідження або захист претензій, пов’язаних з виконанням договору, укладеного з Cosibella sp. z o.o. (підставою для обробки в цьому випадку є ст. 6, ч. 1 літ. f) GDPR – слід розуміти законний інтерес Адміністратора як можливість подання або захисту претензій).
Ваші дані будуть оброблятись до (строк зберігання даних):
 • закінчення або розірвання договору між Адміністратором та його контрагентом, а після його завершення – у визначені законодавством строки, в тому числі стосовно ведення бухгалтерського обліку,
 • закінчення можливих претензій, що випливають з договору або діяльності, спрямованої на укладання договору.
Чи повинні Ви надавати нам свої персональні дані?
 • Надання персональних даних є добровільним, але без їх надання виконання договору, укладеного з Адміністратором, буде неможливим.
Файли cookies
Файли cookies – це невеликі текстові файли, встановлені на пристрої Клієнта, який переглядає наш вебсайт. Файли cookies збирають інформацію, яка полегшує користування вебсайтом, наприклад, запам’ятовуючи дії, які виконує Клієнт на вебсайті. Детальний опис файлів cookies, які використовуються на сайті, доступний в інструменті керування файлами cookies (посилання доступне в нижньому рядку сервісу під назвою «Керувати файлами cookies»).

Крім того, для роботи сайтів також використовуються так звані Зовнішні файли cookies (third party cookies), які зокрема збирають статистичні дані й дані, які використовуються для перевірки способу використання сайтів їх користувачами, а також для персоналізації маркетингових повідомлень (наприклад, шляхом надання спеціальної реклами на основі активності користувача або ретаргетування, тобто надання Клієнту конкретної реклами на інших вебсайтах в Інтернеті).

Для вищевказаних цілей використовується Google Analytics. Це загальнодоступний інструмент для аналізу використання сайтів і складання звітів про активність користувачів. Google Analytics створює інформацію про URL-адресу, тип браузера, який використовує користувач, його IP- адресу та операційну систему, що використовується. Інструмент визначає дані про кількість відвідувань серверів, їх тривалість і збирає дані про те, які частини відвідуваного сайту найчастіше використовуються користувачами (аналізуючи їх функціональність). На основі аналізу отриманих таким чином даних можна визначити ефективність і зручність використання сайтів та їх окремих частин, а потім спрямувати розробку нових послуг і функцій.

Детальну інформацію про Google Analytics можна знайти за такою адресою: Google Analytics. Зверніть увагу, що в стандартних налаштуваннях Ваших інтернет-браузерів дозволено зберігати файли на ваших кінцевих пристроях, що дозволяє обробку даних, отриманих таким чином.

Користувачі завжди мають можливість самостійно та в будь-який час змінити налаштування файлів cookies, вказавши умови їх зберігання та доступу файлів cookies до своїх кінцевих пристроїв. Зміни налаштувань, згадані у попередньому реченні, можуть бути зроблені користувачем за допомогою налаштувань браузера. Нижче Ви знайдете посилання на браузери (з інформацією про те, як змінити їх налаштування на кінцевих пристроях):

Ці налаштування можна змінити, зокрема, таким чином, щоб заблокувати автоматичну обробку файлів cookies в налаштуваннях браузера або інформувати про кожне розміщення файлів cookies на пристрої користувача. Обмеження використання файлів cookies може вплинути на деякі функції, доступні на вебсайті. Детальна інформація про можливості та способи обслуговування файлів cookies доступна в налаштуваннях Вашого програмного забезпечення (інтернет-браузері)
У рамках вебсайту www.cosibella.com.ua використовуються такі типи файлів cookies:
 • "необхідні" файли cookies, які дозволяють використовувати послуги, доступні на вебсайті, наприклад, файли cookies для автентифікації, що використовуються для послуг, які вимагають автентифікацію на вебсайті, файли cookies, які використовуються для надання безпеки, наприклад, для виявлення шахрайства під час автентифікації на вебсайті,
 • "аналітичні" файли cookies, які дозволяють збирати інформацію про те, як використовуються сторінки на вебсайті,
 • "функціональні" файли cookies, які дозволяють «запам’ятати» налаштування вебсайту, вибрані користувачем, і персоналізувати інтерфейс, наприклад, щодо вибраної мови або регіону, розміру шрифту, зовнішнього вигляду вебсайту тощо,
 • "маркетингово-рекламні" файли cookies, які дозволяють надавати користувачам вебсайту рекламний вміст, який найбільше відповідає їхнім інтересам.
Адміністратор використовує файли cookies із метою:
 • підтримки сеансу Користувача (після входу), завдяки чому Користувачеві не потрібно повторно вводити логін і пароль на кожній сторінці сайту,
 • адаптації сайту до потреб Користувача,
 • створення статистики сторінок сайту,
 • обробка статистичних даних, даних вимірювань і даних про загальні тенденції з метою посилення та оптимізації маркетингової, рекламної та аналітичної діяльності,
 • запам'ятовування даних, створених в результаті використання Користувачем Послуги «Віртуальний косметолог», щоб кожен раз, коли Користувач входить в обліковий запис, він міг використовувати ці дані.
Користувач може відключити використання файлів «cookies», змінивши налаштування браузера. Найчастіше відповідний параметр знаходиться у вкладці Конфіденційність або Налаштування цього інтернет-браузера.
Адміністратор інформує, що буде опрацьовувати, відповідно до положень чинного законодавства Республіки Польща, дані щодо номера (включаючи IP) та типу кінцевого пристрою Користувача, а також час підключення до Сайту та інші оперативні дані щодо діяльності Користувача на вебсайті. Адміністратор не має інструментів для прив’язки IP до конкретного Користувача. Ці дані обробляються для технічних цілей. Адміністратор заявляє, що докладе всіх зусиль, щоб забезпечити Користувачеві високий рівень безпеки при використанні Сайту шляхом застосування відповідних адміністративних, технічних і фізичних заходів захисту даних від їх випадкового або незаконного знищення, втрати, несанкціонованого розголошення або поширення. На жаль, жоден метод передачі даних через Інтернет не є повністю безпечним. Про всі випадки, що впливають на безпеку передачі інформації, у тому числі про підозри в обміні файлами, що містять шкідливе програмне забезпечення, слід повідомляти за адресою: www.cosibella.com.ua
Розсилка
 • Ваші персональні дані будуть оброблятись з метою надати Вам можливість підписатися на нашу розсилку, надавши свою адресу електронної пошти та погодившись на обробку Ваших персональних даних з метою надсилання комерційної та маркетингової інформації електронною поштою. Через розсилку ми повідомляємо про наші останні пропозиції (наприклад, новини, акції або інформацію про товари з асортименту магазину Cosibella.com.ua). (Підставою для обробки є ст. 6, ч. 1 літ. а) GDPR).
 • Ваші дані будуть оброблятись до (строк зберігання даних) моменту відкликання згоди на розсилку та на період до 6 років після відкликання згоди з метою захисту від можливих судових позовів. Ви можете скасувати підписку на розсилку в будь-який час, натиснувши на посилання в отриманій розсилці або надіславши електронний лист за адресою: shop@cosibella.com.ua
Чи повинні Ви надавати нам свої персональні дані?
 • Надання персональних даних є добровільним, але без їх надання підписка на розсилку буде неможливою.
Електронні книги чи інші матеріали подібного характеру
Ваші персональні дані будуть оброблятись з метою:
 • надання Вам можливості отримувати електронні книги чи інші матеріали подібного характеру шляхом надання адреси електронної пошти та згоди на: підписку на нашу розсилку та обробку Ваших персональних даних для надсилання комерційної та маркетингової інформації електронною поштою. Через розсилку ми повідомляємо про наші останні пропозиції (наприклад, новини, акції або інформацію про товари з асортименту магазину Cosibella.com.ua). Електронні книги або інші матеріали подібного характеру будуть містити інформацію про принципи догляду, косметичні бренди, косметичні продукти та інші подібні повідомлення, пов’язані з доглядом за шкірою та волоссям (підставою для обробки є ст. 6, ч. 1 літ. а) GDPR).
 • Ваші дані будуть оброблятись до (строк зберігання даних) моменту відкликання згоди на розсилку та на період до 6 років після відкликання згоди для захисту від можливих судових позовів. Ви можете скасувати підписку на розсилку в будь-який час, натиснувши на посилання в отриманій розсилці або надіславши електронний лист за адресою: shop@cosibella.com.ua
Чи повинні Ви надавати нам свої персональні дані?
 • Надання персональних даних є добровільним, але без їх надання отримувати електронні книги чи інші матеріали подібного характеру буде неможливо. Умовою для отримання електронних книг або інших матеріалів подібного характеру є попередня згода на отримання розсилки та обробку Ваших персональних даних з метою надсилання комерційної та маркетингової інформації електронною поштою.
Інформація про профіль Cosibella.com.ua у соціальних мережах
Компанія Cosibella sp. z o.o. має профілі у соціальних мережах: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok (далі «соціальні мережі»), де вона також публікує дописи, що стосуються продуктів окремих торгових марок. Адміністратори сайтів соціальних мереж самостійно відслідковують поведінку своїх користувачів за допомогою файлів cookies та інших подібних технологій, включаючи кожну взаємодію у соціальних мережах, що визначаються їх адміністраторами.

Cosibella sp. z o.o. як суб’єкт, який веде профілі, має доступ до загальної статистики, створеної адміністраторами соціальних мереж щодо інтересів і демографічних даних (таких як вік, стать, регіон) користувачів, які відвідують профіль Cosibella sp. z o.o.

Cosibella sp. z o.o. як суб’єкт, який веде профілі, несе відповідальність за вміст, розміщений у них, а також за спілкування з користувачами соціальних мереж у цих профілях.

Сервіси Facebook та Instagram адмініструються Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland.

Сервіс YouTube адмініструється компанією Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA.

Сервіс TikTok адмініструється TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia.

Плагіни сервісів: Facebook, Instagram, YouTube
Наш сайт містить плагін для соціальних мереж Facebook, Instagram, YouTube. Плагіни соціальних мереж позначені їхніми логотипами. Ці плагіни безпосередньо пов'язують Вас з нашим профілем на обраному сервісі. Таким чином, соціальні мережі можуть отримати інформацію про те, що Ви відвідали наш сайт, з вашої IP-адреси. Зазначені соціальні мережі не надають нам інформацію про те, які дані вони збирають і як вони їх використовують. Мета та обсяг даних, які вони збирають, нам не відомі. Для отримання додаткової інформації про конфіденційність цих порталів, будь ласка, ознайомтеся з політикою конфіденційності, доступною на цих порталах, яка встановлює правила обробки персональних даних на цих порталах.
Зміни та оновлення Політики
До Політики можуть вноситися зміни. Вони мають на меті врахувати зміни в практиці Адміністратора щодо обробки персональних даних та посилити систему захисту персональних даних.

Істотні зміни в Політиці будуть позначені чіткими повідомленнями, розміщеними на сайті www.cosibella.com.ua. У верхній частині сторінки Політики буде розміщено повідомлення про дату останнього оновлення.
Контакти
 • Користувач може зв’язатися з Адміністратором у будь-який час за електронною поштою shop@cosibella.com.ua, щоб отримати інформацію про те, чи Адміністратор використовує або має намір використовувати його персональні дані, а також у разі будь-яких питань чи коментарів щодо цієї Політики.
pixel