Умови проведення відеоконсультацій

I. Загальні положення та визначення

1. Ці Умови встановлюють правила користування послугою косметологічної відеоконсультації, що надається в електронному вигляді через мережу Інтернет.

2. Визначення основних термінів, вжитих у цих Умовах:

a) Постачальник послуг — Cosibella Sp. z o.o. з офісом у Варшаві, вул. Ютшенкі 177, 02-231 Варшава, зареєстрована в Окружному суді у Варшаві, XIII Господарський Відділ, Національний судовий реєстр під номером KRS 0000832314, NIP: 5223180504, REGON: 385746050.

b) Одержувач послуг — повнолітня фізична особа.

c) Послуга — косметологічна відеоконсультація, що надається в електронному вигляді Постачальником послуг Одержувачу послуг за допомогою календаря, доступного на сайті www.cosibella.com.ua. Послуга полягає в наданні косметологічної консультації на основі інформації, наданої Одержувачем послуг під час онлайн-зустрічі на платформі Google Meet, та можливості постійного контакту через електронну пошту між Одержувачем послуг та Постачальником послуг, що полягає в обміні інформацією про наслідки та ефективність запропонованих змін у догляді, введених та усунутих косметичних продуктів, проведених косметологічних процедур протягом необмеженого періоду часу.

Після консультації у формі онлайн-зустрічі косметолог, який надає консультацію, може надіслати Одержувачу послуг електронного листа з короткими порадами щодо догляду або посиланнями на рекомендовані косметичні засоби. Для того, щоб отримати консультацію, необхідно забронювати час і заповнити форму на вебсайті Постачальника послуг. Послуга не є медичною послугою в розумінні закону від 15 квітня 2011 р. про медичну діяльність (Dz. U. 2021 р., поз. 711).

d) Умови — ці Умови разом з усіма додатками.

e) GDPR — Загальний регламент про захист даних (англ. General Data Protection Regulation; Regulation (EU) 2016/679) від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільний експорт таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС.

II. Характеристика Послуги:

Косметологічна відеоконсультація

1. Одержувач послуг, який бажає скористатися Послугою, повинен перейти за посиланням за адресою https://cosibella.com.ua/uk/links/kosmetologichna-konsul-taciia-1281, обрати дату та час відеоконсультації, вказати своє ім'я та адресу електронної пошти й підтвердити запис на консультацію, натиснувши кнопку «Відправити». Після підтвердження запису за допомогою кнопки «Відправити» Одержувач послуг отримає підтвердження своєї участі у зустрічі на вказану електронну адресу. Щоб забронювати зустріч, Одержувач послуг повинен вказати своє ім'я, прізвище та адресу електронної пошти. Додатково він вказує свій тип шкіри й тему, яку він хотів би обговорити під час консультації.

2. Послуга триває максимум 30 хвилин і надається через платформу Google Meet. Посилання на зустріч надсилається на електронну адресу, вказану Одержувачем послуг.

3. Вміст, наданий Одержувачу послуг в рамках консультації, може бути використаний виключно для його особистого використання у зв'язку з користуванням Послугою. Будь-яке розповсюдження або використання зазначеної інформації, окрім як для особистого користування, заборонене.

4. Одержувач послуг, натиснувши на посилання, зазначене в пункті 1, укладає договір про надання послуг за допомогою електронних засобів. Надання Послуги обумовлено ознайомленням та прийняттям положень цих Умов та Політики конфіденційності.

5. Договір про надання Послуги діє протягом часу, необхідного для його виконання, тобто надання Послуги.

6. Послуга надається безплатно.

7. Одержувач послуг може в будь-який час відмовитися від договору та відмовитися від Послуги.

8. Одержувач послуг, укладаючи договір про надання Послуг, одночасно заявляє, що він є повнолітньою особою, має повну дієздатність і бере на себе повну юридичну відповідальність за правдивість цього твердження.

9. Послуга не буде і не може бути будь-яким чином записана або відтворена.

10. Одержувач послуг, якщо бажає, може зв'язатися з Постачальником послуг після відеоконсультації для отримання додаткової інформації, щоб поділитися ефектами від впроваджених змін або з будь-якою іншою метою, пов'язаною з Послугою, надіславши електронний лист на адресу kosmetolog@cosibella.com.ua..

III. Права та обов'язки Одержувача послуг та Постачальника послуг

1. Одержувач послуг зобов'язується дотримуватися цих Умов.

2. Одержувач послуг зобов'язаний утримуватися від дій, які порушують чинне законодавство, в тому числі авторське право і суміжні права, особисті права, норми суспільного життя. Крім того, Одержувач послуг зобов'язаний не зловживати засобами електронного зв'язку і не надавати за допомогою або до інформаційно-комунікаційних технологій Постачальника послуг контент, який може порушити роботу або перевантажити інформаційно-комунікаційні технології Постачальника послуг або інших суб'єктів, прямо або опосередковано залучених до надання послуг за допомогою електронних засобів.

3. Одержувач послуг у процесі замовлення Послуги надає свої правдиві та актуальні дані. У разі зміни даних, якщо Послуга ще не була надана, Одержувач послуг негайно повідомляє про це Постачальника послуг, надіславши електронного листа на адресу kosmetolog@cosibella.com.ua.

4. Одержувач послуг зобов’язаний співпрацювати з Постачальником послуг з метою надання Послуги, зокрема, надавати правдиву, точну та повну інформацію.

5. Одержувач послуг дає згоду на контакт через електронну пошту за адресою, наданою ним.

6. Постачальник послуг зобов'язується надавати надійні та професійні косметологічні консультації тільки на основі інформації, наданої Одержувачем послуг.

7. Оскільки Постачальник послуг не має можливості безпосередньо проаналізувати стан шкіри Одержувача послуг і може покладатися лише на інформацію, надану Одержувачем послуг, зокрема, щодо попереднього догляду за шкірою та стану здоров'я, Постачальник послуг не несе відповідальності за навмисне або ненавмисне приховування інформації, надання неповної або неправдивої інформації.

8. Косметичні засоби та поради щодо догляду, запропоновані Одержувачу послуг, є лише рекомендованим доглядом і з використанням запропонованих косметичних засобів. Постачальник послуг не несе відповідальності за ефективність запропонованих косметичних засобів або за будь-які побічні ефекти, алергічні реакції або інші небажані реакції, викликані ними. Перед використанням будь-якого продукту Одержувач послуг зобов'язаний провести тест на алергію, прочитати інструкцію, що додається до цього продукту, і дотримуватися інформації, що міститься в ній.

9. Постачальник послуг, в особливих випадках, має право тимчасово припинити або обмежити надання Послуг, без попереднього повідомлення або до проведення необхідних робіт для відновлення безпеки та стабільності інформаційно-комунікаційних систем.

10. Постачальник послуг не несе відповідальності за перерви в наданні Послуг або за несправності системи, зниження якості, викликані параметрами обладнання, програмного забезпечення або мережі, які використовує Одержувач послуг.

11. Постачальник послуг залишає за собою право припинити надання послуг Одержувачу послуг в разі порушення Умов, зокрема, якщо Постачальник послуг встановить, що Одержувач послуг надав неправдиві дані або Одержувач послуг якимось чином порушує чинне законодавство.

12. Постачальник послуг не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті надання даних для доступу до Послуг третім особам через Одержувача послуг, або недостатньої безпеки таких даних, а також інших паролів, які Одержувач послуг повинен зберігати в таємниці.

IV. Технічні умови та ризики

1. Для того, щоб користуватися Послугою, Одержувач послуг повинен відповідати наступним технічним вимогам, необхідним для роботи з інформаційно-комунікаційною системою Постачальника послуг:

a) доступ до Інтернету;

b) наявність адреси електронної пошти (e-mail)

c) встановлений веббраузер Opera, Firefox, Chrome, Safari.

2. Постачальник послуг передбачає, що через публічний характер мережі Інтернет, яка необхідна для користування Послугою, існують ризики, які Одержувач послуг приймає, погоджуючись на використання публічних каналів інформаційно-комунікаційних технологій. Тому, з метою мінімізації ризику та підвищення рівня безпеки, Постачальник послуг рекомендує Одержувачу послуг самостійно захистити свій пристрій, зокрема, шляхом впровадження механізмів контролю доступу, захисту даних, що використовуються для аутентифікації доступу до електронної пошти, встановлення антивірусного програмного забезпечення, використання актуальної операційної системи та підключення обладнання тільки до надійних мереж WiFi.

V. Персональні дані та файли cookies

1. Адміністратором персональних даних Одержувачів послуг є Постачальник послуг.

2. Постачальник послуг стверджує, що захищає персональні дані Одержувачів послуг відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних, зокрема GDPR .

3. Постачальник послуг стверджує, що застосовує технічні та організаційні заходи для забезпечення захисту оброблюваних даних, що відповідають ризикам і категоріям даних, що захищаються, і, зокрема, захищає персональні дані Одержувачів послуг від несанкціонованого доступу, втрати або пошкодження.

4. Одержувач послуг добровільно надає свої персональні дані, зазначені в анкеті, надання даних є повністю добровільним, але необхідним для надання Послуги. Ненадання даних унеможливлює виконання Послуги. Одержувач послуг може відкликати свою згоду в будь-який час, не впливаючи на законність обробки даних до її відкликання. Для відкликання згоди на обробку даних Одержувач послуг повинен надіслати електронного листа на адресу kosmetolog@cosibella.com.ua.

5. Постачальник послуг дотримується інформаційного зобов'язання, про яке йдеться в GDPR, щодо Одержувачів послуг при зборі даних від них під час укладення договору. Водночас Інформаційна Клаузула, що містить всю необхідну інформацію у сфері персональних даних, подана як додаток 2 до цих Умов. Персональні дані Одержувачів послуг обробляються з метою надання Послуги, розгляду рекламації, а також з метою захисту від можливих претензій Одержувача послуг щодо надання електронних послуг. Персональні дані Одержувачів послуг будуть оброблятися протягом часу, необхідного для надання Послуги або до скасування Послуги, а також протягом часу, необхідного для виконання інших цілей обробки та надання подальших консультацій та відповідей на запитання Одержувача послуг. Після завершення обробки персональні дані Одержувача послуги будуть видалені або назавжди анонімізовані (процес, який унеможливлює ідентифікацію Одержувача послуги).

6. Постачальник послуг інформує, що при використанні форми для замовлення Послуг на пристроях Одержувачів послуг зберігається коротка текстова інформація, яка називається cookies. Інсталяція файлів cookies необхідна для належного надання Послуг. Файли cookies не дозволяють ідентифікувати Одержувачів послуг. За допомогою файлів cookies не обробляються і не зберігаються персональні дані. Детальну інформацію про файли cookies можна знайти в Політиці конфіденційності та використання файлів cookies.

VI. Процедура рекламації

1. Одержувач послуг має право подати рекламацію щодо надання Послуг.

2. Рекламації слід подавати електронною поштою на адресу: shop@cosibella.com.ua

3. Рекламації необхідно подавати не пізніше 30 днів з дня виникнення причини рекламації, але не пізніше 2 років з дня надання Послуг.

4. Кожна рекламація повинна містити короткий опис проблеми, що стала причиною рекламації, дату виникнення проблеми та дані, що ідентифікують Одержувача послуг, щоб надати йому відповідь на рекламацію (включаючи контактну адресу).

5. Постачальник послуг розглядає рекламацію протягом 30 днів з моменту їх отримання. Відповідь на рекламацію надсилається на електронну адресу, вказану в повідомленні про рекламацію.

6. Постачальник послуг застерігає, що рекламації, які не містять інформації, зазначеної в пункті 4 вище, не розглядаються.

VII Кінцеві положення

1. Ці Умови набувають чинності з 26.04.2023.

2. Постачальник послуг залишає за собою право вносити зміни до Умов у межах, дозволених чинним законодавством, але зміни до Умов не впливають на права, набуті Одержувачами послуг — до договорів, укладених до внесення змін до Умов, застосовуються Умови в їх чинній редакції.

3. Постачальник послуг має право вносити зміни до Умов у будь-який час, якщо виникає хоча б одна з наступних обставин:

  • необхідність адаптації Умов до законів, розпоряджень, постанов, роз’яснень, вироків, наказів або заборон уповноважених органів державної влади, що стосуються Послуг,
  • зміна (в тому числі доповнення) Послуг,
  • зміна даних Постачальника послуг,
  • запобігання зловживанням,
  • необхідність виправлення друкарських помилок або виправлення неясних або сумнівних формулювань, виявлених в Умовах,
  • впровадження нових платформ або інструментів надання Послуг,
  • зміни в процедурах, включаючи бронювання або надання Послуг.

4. Постачальник послуг інформує Одержувачів послуг про кожну зміну Умов шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою. Зміни до Умов набувають чинності з моменту їх повідомлення.

5. Умови та положення разом з додатками знаходяться в постійному безплатному доступі за адресою https://cosibella.com.ua/uk/links/kosmetologichna-konsul-taciia-1281 у формі, яка дозволяє отримувати, відтворювати та закріплювати їх за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, якими користується Одержувач послуг.

З усіх питань, пов'язаних з функціонуванням Послуги, просимо звертатися до нас за електронною адресою kosmetolog@cosibella.com.ua.

7. У питаннях, не врегульованих цими Умовами, застосовуються положення польського законодавства.

8. Усі правові спори, пов'язані з використанням Послуг, будуть вирішуватися компетентними польськими судами.

9. Одержувач послуг має можливість скористатися процедурою позасудового вирішення спорів. Детальну інформацію з цього приводу можна отримати в офісах та на вебсайт районних (міських) уповноважених з питань захисту прав споживачів, громадських організацій, до статутних завдань яких входить захист прав споживачів, а також воєводських інспекцій торгової інспекції.

10. Послуга надається через систему онлайн-бронювання Bokkero, SAFI STUDIO Paweł Nowakowski, вул. Spacerowa 25, 05-152 Czosnów, NIP: 531-161-08-55.

pixel